Công cụ Tính thòi gian bảo lãnh diện Gia đình

Cách sử dụng - Lịch ngày ưu tiên hồ sơ bảo lãnh diện gia đình

Công cụ Tính Ngày Ưu tiên Thị thực Nhập cư này cho phép bạn dễ dàng ước tính sẽ mất bao lâu sau khi nộp đơn bảo lãnh thẻ xanh để người thân của bạn đủ đến lượt xin visa định cư (nếu người thân ở nước ngoài) hoặc điều chỉnh trạng thái sang Thường trú Nhân Hợp pháp – LPR (nếu người thân đang ở Mỹ).

Đầu tiên, xác định nơi người thân của bạn được sinh ra. Nếu người thân của bạn sinh ra ở đất nước ngoài Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico hoặc Philippines, hãy sử dụng bảng ở phía dưới cho “ALL COUNTRIES”.

Một người sinh ra ở một quốc gia có thể sử dụng số của quốc gia nơi người phối ngẫu của họ được sinh ra để tránh thời gian chờ đợi lâu.

Tiếp theo, xác định xem đơn của người thân của bạn thuộc loại nào:

  • F1: Bạn là công dân Hoa Kỳ và nộp đơn bảo lãnh cho con chưa lập gia đình và trên 21 tuổi.
  • F2A: Bạn có thẻ xanh (là LPR) và nộp đơn bảo lãnh vợ/chồng hoặc con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi.
  • F2B: Bạn là một LPR và nộp đơn bảo lãnh một đứa con chưa lập gia đình và trên 21 tuổi.
  • F3: Bạn là công dân Hoa Kỳ và nộp đơn bảo lãnh cho đứa con đã kết hôn của bạn.
  • F4: Bạn là công dân Hoa Kỳ và nộp đơn bảo lãnh cho anh chị em của bạn.

Bất kỳ đề cập nào đến “con” bao gồm con đẻ, con nuôi (nếu việc nhận con nuôi diễn ra trước khi đứa trẻ tròn 16 tuổi) và con riêng của vợ / chồng (nếu bạn kết hôn với cha mẹ ruột của đứa trẻ trước khi đứa trẻ tròn 18 tuổi).

Bất kỳ đề cập nào đến “anh chị em” bao gồm anh chị em ruột, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha và anh chị em kế (nếu cả bạn và anh chị em của bạn đều dưới 18 tuổi khi cha/mẹ của bạn kết hôn với cha/mẹ của người anh chị em kế).

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ và nộp đơn bảo lãnh cho vợ hoặc chồng của bạn, đứa con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ, các loại hồ sơ này không có thời gian chờ đợi đến lượt được cấp visa. Nhưng bạn cần ít nhất 21 tuổi để nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ của bạn.

Cuối cùng, tìm thời gian chờ đợi cho thể loại của bạn. Đây chỉ là khoảng thời gian ước tính mà người thân của bạn sẽ phải đợi trước khi họ có thể có được thị thực nhập cư hoặc nộp đơn xin thẻ xanh. Thời gian chờ đợi (ngày ưu tiên – priority date) bắt đầu khi USCIS nhận được đơn bảo lãnh I-130. Thời gian chờ đợi này có thể tăng hoặc giảm theo thời gian do nhiều yếu tố, ví dụ một số đơn được chấp thuận nhưng không sử dụng đến, số người đi kèm (ví dụ con dưới 21 tuổi của người được bảo lãnh chính) nhận được visa đinh cư thay đổi và số lượng đơn bảo lãnh khác với con số dự đoán.

Liên Hệ với Chúng Tôi:

Luật sư tại văn phòng luật sư Queen City Immigration Law có nhiều năm kinh nghiệm với đa dạng vấn đề di trú. Nếu quý khách cần tư vấn hoặc đang tìm kiếm trợ giúp pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi mong có thể giúp với hồ sơ của quý khách.

Số Liên Lạc Trực Tiếp:

Nếu quý khách cần tìm kiếm sự trợ giúp nhanh chóng, xin gọi đến văn phòng chúng tôi để nói chuyện trực tiếp với luật sư.

The information contained on this website is presented for informational and marketing purposes only and is not to be understood as legal advice. You should consult an attorney for advice respecting your individual needs. Dinh Tran looks forward to speaking with you about your particular needs. Please note, however, that the mere act of contacting our firm does not create an attorney-client relationship. As a result, you should never send any confidential information to our office until a Representation Agreement has been signed by both you and Queen City Immigration Law.

Scroll to Top